Hírlevél feliratkozás
Bogár Zsolt
2023. március 21. 16:56 Világ

Magyarország a tűréshatáron

Az új sorozat arra keresi a választ, milyen helyzetben és hogyan reagál Magyarország az átalakuló világrendre.

Az Ukrajna elleni orosz háború ráirányította a figyelmet az európai béke sérülékenységére, az elmúlt évtizedekben meghatározó, kölcsönös függőségeken és előnyökön alapuló nemzetközi együttműködési rendszerek gyengeségeire. Kiderült, hogy Európa, ha biztonsági fenyegetés jelentkezik a határaianál, önmagához képest gyorsan tud döntéseket hozni (szankciók, fegyverszállítás), de a biztonsága garantálásának alapja továbbra is az amerikai dominanciájú NATO.

Egyre többen beszélnek arról, hogy az ukrajnai háború történelmi törést jelent és korszakhatárt jelöl – nem csak önmagában, hanem azokkal a válságokkal együtt, melyek, mint a hét csapás, sorra jelentkeztek (vagy felerősödtek) az elmúlt években. Ide vehető a Covid-járvány okozta sokk a globális ellátási láncokban és a nyomában elinduló deglobalizációs folyamatok. A háborúk, természeti katasztrófák, megélhetési problémák okozta migráció. Az energia- és élelmiszerválság. Vagy az egyesek szerint már önmagában is „korszakos” klímaválság.

A határkő olyan értelemben is felbukkan, hogy a Nyugat kiemelkedését biztosító politikai és gazdasági liberalizmust olyan jellegű vereségek érték, hogy indokolt lehet új korszakról beszélni, és a geopolitikai viszonyokat is mintha egyre erősebben az amerikai-kínai vetélkedés kezdené strukturálni.

Azaz, mintha a hegemoniális világrend helyére egy többpólusú világrend lépne saját univerzális igényű világmagyarázatokkal és igazodási kényszerekkel.

De persze jogos arra is rákérdezni, hogy tényleg így van-e és valódi cezúráról van-e szó. (Egy szerző, akit felkértünk, azért lépett vissza, mert ő nem látja ezt a korszakhatárt annyira indokoltnak.) Hiszen ez is keretezés kérdése – ne feledjük, az ukrajnai háború az első globális hibrid háború, amelyben a narratívák harcának és érvényre juttatásának, a (dez)információs hadviselésnek is kitüntetett szerepe van.

És ebben nemcsak az lényeges, hogy ez most micsoda (új világrend?), hanem az is, hogy kiről (mely szereplőről) milyen kép él, mi terjed el.

És az mivel jár.

A G7 Holnap új sorozata erről a változó világról szól, de főképp arról a helyzetről,

amelyben Magyarország találhatja magát cselekvőként és olyasvalakiként is, akire a szerepeket osztják.

Hogyan reagál Magyarország erre a változó világra? Mekkora mozgástere van? Milyen kényszerek vezérlik? Milyen forgatókönyvek lehetségesek?

A G7 Holnapban arra kérjük a szerzőket, hogy különbözú szempontból bontsák ki Magyarország kapcsolatát ehhez a változó világhoz. Ebben a sorozatban Magyarország külpolitikai stratégiáit néhány horizontális szempont mellett egy-egy adott relációban, bilaterális kapcsolatain keresztül vizsgáljuk.

Ahogy már korábban is tapasztalhatták, a G7 Holnap-formátum nem a hagyományos viták szerkezetét követi. A cikkek szerzőit arra biztatjuk, hogy segítsenek feldolgozni a téma különböző aspektusait, így az egyes részek újabb és újabb megközelítésekkel gazdagítják a diskurzust, a végére pedig reményeink szerint láthatóvá válik a kérdés komplexitása.

Magyarország és a „Változó világrend”. Holnap kezdünk.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Világ Bogár Zsolt G7 Holnap geopolitika magyar külpolitikai stratégia orosz-ukrán háború orosz-ukrán konfliktus Változó világrend

Krekó Péter

Magyarország külpolitikáját a tehetetlenségi erő viszi előre

2023. március 22. 17:34

A magyar külpolitika, öndefiníciójával ellentétben, nem realista, érdekelvű és rugalmas, hanem éppen hogy ideologikus, dogmatikus és rugalmatlan.

Tévedés racionális érvekkel magyarázni a sajátos magyar külpolitikát

2023. március 24. 17:30

Ami a magyar Európa-politika látszólag érthetetlen, különutas epizódjai mögött áll, az egy harag-szégyen körforgás. Orbán-diplomácia – a politikai pszichológia értelmezésében.

dr. Hettyey András
Egeresi Zoltán

Törökország külpolitikai egyensúlyozása hasonló Magyarországéhoz

2023. április 3. 18:19

A török kormány az egyre rosszabbá váló gazdasági helyzet és külpolitikai izoláció miatt konstruktívabb hangnemet üt meg Nyugattal, miközben Kelet felé keresi a partnereket.

Mitrovits Miklós

Magyarország leértékelődött Varsó szemében

2023. április 17. 16:23

Régiónkban a katonai és geopolitikai súlypont északra tolódott, s mivel e területen Lengyelország a legnagyobb kiterjedésű ország, amely ráadásul közvetlenül érintkezik Ukrajnával, jelentősége megkérdőjelezhetetlen.

Nyugati szövetségeseink már felébredtek, az Orbán-kormány miért nem?

2023. április 19. 17:59

Orosz külpolitikai dokumentumokból jól kivehető módon Oroszország ukrajnai háborúja csak eszköz a saját elvárásainak megfelelő, új nemzetközi rend kivívására.

Sz. Bíró Zoltán
Bogár Zsolt

Ha nem velünk, akkor nélkülünk: Magyarország egyedül maradt

2023. május 9. 17:03

A világrend változik, csak a kormány álláspontja nem, így hazánk elszigetelte magát saját szövetségesi rendszerén belül. Itt a G7 Holnap aktuális fejezetének vége.

G7 Holnap

Lukács András
2023. augusztus 22. 17:01 Élet

A lényegről kellene beszélni akkor is, amikor a közlekedésről beszélünk

A létünket veszélyeztető klíma- és környezeti válsághoz való alkalmazkodáshoz a városi közlekedést is alapvetően át kell alakítani.

Bogár Zsolt
2023. augusztus 9. 16:23 Élet

Varázsolj kis cilinderből nagy nyulat!

Klímasemlegesség, e-mobilitás, kapacitásszegény infastruktúra - ezek a városi közlekedés problémái.

Vargha Márton
2023. július 25. 16:22 Élet

Klubtagságival lehessen közlekedni a városban!

A sofőr nélküli autók korában a város nyújtotta szolgáltatássá alakulhat a közlekedés, amelyért használatarányos klubtagsági díjat kell fizetni. Bár mindez távolinak tűnhet, ideje lenne rá felkészülni.

Fontos

Török Zoltán
2024. május 25. 05:07 Adat

Nagyot ugrott a pannon puma, de mire mentünk vele?

A régión belül különösen Magyarország és Szlovákia vált külföldi multik alacsony hozzáadott értékű termelőegységeinek lerakatává az uniós tagság 20 éve alatt.

Hajdu Miklós
2024. május 24. 13:41 Adat, Világ

Kolozsváron metrót építenek annyi pénzből, amennyiért a Déli Körvasutat fejlesztik Budapesten

Sőt, ha figyelembe vesszük, hogy a budapesti vasútfelújítás nem is érinti a vonal teljes hosszát, akkor olcsóbbra jön ki a kolozsvári metróépítés kilométerenkénti költsége.

Stubnya Bence
2024. május 24. 10:23 Adat, Élet

A fiatalok több mint fele legszívesebben elköltözne Magyarországról

Csak a ciprusi fiatalok között vannak vannak többen a magyaroknál a külföldre költözést tervezők az Európai Unió tagországainak mezőnyében.