Hírlevél feliratkozás
Torontáli Zoltán
2019. június 28. 10:38 Élet, Vállalat

Kipakol a csődhírbe hozott 6forint.hu, sok ezer ember érintett

Tegnap terjedt el a híre annak, hogy a 6forint.hu márkanév alatt mobiltelefonos flottát szervező társaság beszüntetheti a szolgáltatását, mert elszámolási vitája van a Magyar Telekommal, amellyel szerződéses partneri viszonyban áll.

A flottaszolgáltatás egyszerű ötletre épül, a cég összegyűjti a már előfizetéssel rendelkező ügyfeleket, számhordozással átveszi őket, és így már nagy megrendelőként vásárolhatja a perceket a hálózatok tulajdonosától, például a Telekom-csoporttól. A 6forint.hu telefonos ügyfélszolgálata tegnap elérhetetlennek bizonyult, a Telekomnál pedig a konkrét ügyről titokvédelmi okokból nem tudtak részleteket elárulni.

A 6forint.hu mögött egyébként az AppGenom Kft. áll, amelynek anyavállalata a Ugetsim Kft., utóbbinak a tulajdonosa Farkas Ferencz (aki egyben az AppGenom ügyvezetője is).

A Telekom-csoporttal a Ugetsim Kft. szerződött, ez a cég „bérli” a távközlési hálózatot, az AppGenom pedig a Ugetsimtől kapja a szolgáltatást, amit továbbad az előfizetőknek. A 6forint.hu díjrendszerének többek között része az egyszer fizetendő adminisztrációs díj, amely bruttó 5 ezer forint, és a társaság egyértelműen közli is, hogy ez a belépés költsége, ezt nem fizeti vissza. A rendszerből ugyancsak külön díj ellenében lehet kiszállni.

Sem az AppGenom, sem a Ugetsim éves üzleti beszámolóját nem találtuk meg az Igazságügyi Minisztérium adatbázisában (ennek leadási határideje főszabály szerint május 31.), így semmilyen képünk nem lehet arról, hogy mekkora méretű a két társaság, nyereséget termelt-e tavaly vagy sem. A PartnerControl.hu adatai szerint a Ugetsimet tavaly áprilisban alapították, létszáma akkor egy fő volt, jelenleg nulla. Az Appgenomot 2017 októberében hozták létre, és a legutóbbi adat szerint négy főt foglalkoztat.

Levélben elértük a 6forint.hu vezetését, és a cég a Telekommal ellentétben részletesen kipakolt az ügyről (a pénzügyi adatokra vonatkozó kérdésekre viszont nem reagált). A választ alább változatlan formában közöljük, pár dolgot leszámítva: egy rövid megjegyzést a benne szereplő személyes adatok miatt vettünk ki, egy hosszabb részt pedig azért, mert csak lazábban kapcsolódott a tárgyhoz, emellett rövid idő alatt nem tudtunk megbizonyosodni a benne szereplő súlyos állítások valódiságáról. Emellett csak helyesírási korrekciókat végeztünk és kiemeltünk egy részt, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy

ebből kizárólag a történet 6forint.hu szerinti értelmezése bontakozik ki, a másik fél reagálását pedig a saját titokvédelmi szabályai nem teszik lehetővé.

 

Ügyfélszolgálatunkra érkezett megkeresésére tájékoztatásul közöljük, hogy a hálózati szolgáltató (Magyar Telekom Nyrt.) képviseletében eljáró T-Systems Magyarország Zrt.-vel tavaly tárgyalásokat kezdeményeztünk annak érdekében, hogy a szerződésünkben foglalt árak, feltételek a piaci változásokat kövessék, ezáltal partnereink számára kedvezőbb feltételeket tudjunk biztosítani.

Többször jeleztük a T-Systems felé, hogy az áraink magasabbak a jelentősen kevesebb (40-200 db) SIM kártyával rendelkező cégek számára biztosított áraknál. Továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek más gyűjtők, cégek, flották számára elérhetőek (pl. korlátlan net opció, korlátlan csomag alacsony adatkerettel, flat nemzetközi / roaming híváscsomagok stb.), számunkra többszöri kérésre sem biztosították.

Az elmúlt egy év során többször kértünk egyedi ajánlatot egy-egy akvizíciós lehetőség alkalmával (1500 – 3000 db SIM kártya akvirálására), azonban több hétig válaszra sem méltattak minket, illetve ha mégis kaptunk egy ajánlatot, akkor az messze nem volt versenyképes. Ugyanakkor 20-40 kártyás cégek számára kedvezőbb árakat biztosít a T-Systems/Telekom, mint részünkre, akik 10000 db SIM kártyával rendelkeznek.

Mint arról tájékoztattak minket, a Telekom/T-Systems új üzletpolitikája nem támogatja a flották működését. Vélhetően egyrészről azért, mert egyes flották – köztük a 6ft.hu flotta is – kedvezőbb árakat, feltételeket és rugalmasabb kiszolgálást tudnak biztosítani az ügyfeleik számára, mint maga a Telekom. A flották működése a Telekom meglátása szerint a lakossági részlegtől veszi el az ügyfeleket. (…)

Mindezek miatt a T-System célul tűzte ki a flották „kifehérítését”, vagyis a flották felszámolását annak érdekében, hogy a Telekom közvetlenül tudjon szerződni a hívószámok használóival, magasabb árakon, hűségidővel és a több száz oldalas szerződésük „apró betűs” részeivel.

Sajnos a T-Systems-szel folytatott több hónapos tárgyalások semmilyen eredményre nem vezettek, ugyanis a Telekom az erejével és a piaci hatalmával visszaélve nem partnerként kezeli cégünket. Minden szóbeli és írásbeli előzetes megállapodást felrúgtak, semmilyen együttműködési magatartást nem tanúsítottak az elmúlt időszak tárgyalásai során, csak ultimátumokat adtak.

Az ön által említett elszámolási vita is abból adódott, hogy a piaci viszonyokhoz képest magas áraink kompenzálásaként nem árcsökkentést ajánlottak fel, hanem jóváírást (a marketing budget terhére), melyet a havi számláinkban ígértek teljesíteni. Azonban erre a mai napig nem került sor.
Számos szóbeli ígéretet kaptunk a T-Systems vezetőitől, amelyekből semmi sem valósult meg. Sőt, a T-Systems még arra sem volt nyitott, hogy legalább egy szándéknyilatkozatban rögzítse az ígért jóváírások, árcsökkentések teljesítését.

Minden kérésünk, igényünk újabb és újabb feltételhez lett kötve, amelyeket eddig mi mindig teljesítettünk, azonban a T-Systems részéről soha sem történt semmi, csak megint egy újabb feltételt állítottak. Többször elhangzott, hogy mivel cégünknél folyamatos a havi bővülés (átlagosan kb. 300-400 db új kártya), ezért nem kapunk jobb árakat, mert úgyis hozzuk a számokat, és úgyis fizetünk. Most pedig azért nem kapunk kedvezőbb árakat, mert nem fizetünk.

Az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatja számunkra, hogy teljesen mindegy, mit csinálunk, stabil a kártyaszám-növekedés, fizetjük határidőben a számlákat, szívességből elhordozzuk azokat a számokat, amelyek a T-Systems számára nem generáltak elég nyereséget stb., a T-Systems akkor sem hajlandó még ugyanazokat a feltételeket sem biztosítani, amelyeket bármelyik, sokkal kevesebb (akár 20db!!!) SIM kártyával rendelkező cég számára is biztosít.

Cégünk mindvégig arra törekedett, hogy megállapodásra jusson a T-Systems-szel, azonban ultimátumokat nem vagyunk hajlandóak elfogadni, mivel az úgyis csak átmenetileg nyújtott volna megoldást. Néhány hónap múlva ugyanitt tartanánk, ahol ma. Sajnos Magyarországon egy multi cég ellen egy kis vállalkozásnak, cégnek nincsen semmilyen esélye. Egy multi cég szerződést szeghet általában következmények nélkül, mivel a több évig tartó jogi procedúrák nem nyújtanak megoldást a jelen helyzetekben a kis- és középvállalkozások számára. (…)

A fentiekben leírtak csak egy rövid összefoglaló az elmúlt időszak „együttműködéséről”. Mindezekből egyértelmű számunkra, hogy valamilyen oknál fogva cégünket hátrányos megkülönböztetésben részesíti a T-Systems/Telekom, és ha a számlák – az általuk ígért és nem teljesített jóváírások ellenére – kiegyenlítésre kerülnek, akkor sem kapjuk meg azokat az árakat, amelyeket más cégek számára biztosít a Telekom. A kért írásbeli szándéknyilatkozat vagy bármilyen kompromisszumos megállapodás helyett

a T-Systems június 27-én megkezdte a hívószámaink korlátozását.

Nem értjük a Telekom/T-Systems velünk szemben folytatott üzletpolitikáját, ugyanis semmi olyat nem kérünk, amelyet más – sokkal kevesebb kártyaszámmal rendelkező (200 db SIM)!!! – ügyfelei számára nem biztosít a Telekom/T-Systems.

Az elmúlt időszak során folyamatosan finanszíroztuk a flotta működését a Telekom által ígért jóváírások reményében. Csökkentettük az árainkat a partnereink felé, hogy piacon tudjunk maradni. (Csak egy példa: az SMS-t br. 10 Ft-ért adjuk, de mi br 12,70 Ft-ért kapjuk, a mobil netet is szinte dupla áron kapjuk, mint egyes Telekommal szerződött cégek stb.).

8 hónap alatt közel 5000 kártyát kellett behoznunk, viszont amikor lehetőségünk volt más szolgáltatónál lévő 1500-3000 kártyás flották akvirálására, nem kaptunk árat a Telekomtól. Így annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk a Telekom által irreálissá tett vállalást, megrendeltünk több ezer SIM kártyát, és fizetjük a teljes havi díjat annak ellenére, hogy hónapok óta nincsen használatban a kártyák nagy része. Abban sem volt partner a T-Systems, hogy ezekre egy kedvezőbb havidíjat adjon, amit persze más cégek számára biztosított. Mindezen felül azoknak az ügyfeleinknek a havidíját is mindig kifizeti a cégünk, akik nekünk nem fizették a számlát, sőt a szerződésünk végéig nincs lehetőségünk ezeket a hívószámokat felmondani, így a teljes havidíjat számlázza nekünk a Telekom.

Tekintettel arra, hogy a jóváírásokat a Telekom/T-Systems 1 év után sem kezdte meg, a flotta üzemeltetése és fenntartása a fentiekben leírtak miatt már több hónapja veszteségessé vált. A T-Systemsnek nem áll szándékában a jóváírásokra vonatkozó ígéretét teljesíteni, arra hivatkozva, hogy az a megállapodás egy korábbi vezetővel történt.

A fentiekben írtak alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a T-Systemsnek az a célja, hogy tönkretegyen minket és az ügyfeleinket megszerezze.

Egyelőre nem tudunk arra vonatkozóan semmilyen információt adni, hogy mi várható a flotta további működését illetően.

Bízunk benne, hogy a T-Systemsnél olyan vezető veszi kézbe az ügyet, aki hideg fejjel tud dönteni, és belátja, hogy egy olyan céget, amely 300-400 db aktív kártyával bővül havonta, nem érdemes szétrombolni, főleg akkor, amikor a Telekom milliárdos marketingköltséggel sem tudja ezt a bővülést elérni.

Ha a törekvéseink ellenére semmilyen megállapodás nem jön létre a T-Systems-szel, akkor bízunk benne, hogy a Telekom korrekten fog eljárni, és ki fogja adni a hívószámokat azok használóinak. Amennyiben erre kerülne sor, cégünk természetesen lemond a hívószámok tulajdonjogáról.

Frissítés: a Magyar Telekom július 2-án az alábbi közleményt juttatta el lapunkhoz:

A Magyar Telekom az előfizető jelentős összegű tartozása miatt – a szerződésben meghatározott lépéseket követően – kezdte meg a 6forint.hu mobilflottát üzemeltető cég tulajdonában lévő SIM kártyák korlátozását. A Magyar Telekom célja, hogy a flotta tagjai megfelelő tájékoztatást kapjanak, és számuk megtartása mellett a továbbiakban is kedvezményes áron telefonálhassanak, mobilnetezhessenek.

A korlátozásban érintett flottatagok hívószámai jelenleg a 6forint.hu flottát üzemeltető cég tulajdonában vannak, melyet egy, a cégtől származó lemondó nyilatkozattal és a SIM kártya bemutatásával tudnak a saját nevükre íratni és új, kedvezményes csomagra szerződni a Telekom üzleteiben. A flottát üzemeltető cég hivatalos megszólalásaiban jelezte, hogy lemondó nyilatkozatot ad azon ügyfelei számára, akik hívószámukat megtartva közvetlenül szerződnének a Magyar Telekommal.

A korlátozás hátterével kapcsolatban érdemes hangsúlyozni, hogy

  • A SIM kártyák korlátozására azért volt szükség, mert a flottát üzemeltető cég több hónap alatt jelentős mértékű tartozást halmozott fel a Magyar Telekom felé.
  • A korlátozásokat és a tiltást több lépcsőben vezettük be annak érdekében, hogy lehetőséget adjunk a cégnek a tartozás rendezésére.
  • A cég többszöri felszólítás ellenére sem kezdte meg ezen nem vitatott tartozásának rendezését, illetve a számára felajánlott részletfizetési konstrukció elfogadására sem hajlandó.
  • A 6ft.hu flottát üzemeltető cég jelenleg nem folytat érdemi tárgyalásokat a Magyar Telekommal.
  • A cég a nyilvánosság előtt valótlan állításokat tesz és fenyegetéseket fogalmaz meg, melyekkel kapcsolatban a Magyar Telekom megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Élet Vállalat 6forint.hu Magyar Telekom mobiltelefon T-Systems Olvasson tovább a kategóriában

Élet

Torontáli Zoltán
2020. november 22. 06:53 Élet

Be fog érkezni -70 fokon a magyar oltóhelyre a koronavírus-vakcina, ha veszünk belőle

A mínusz 20 fokos szállítás majdhogynem mindennapos gyakorlat, és a mínusz 70 sem példa nélküli, de csak kis mennyiségben.

Torontáli Zoltán
2020. november 20. 10:30 Élet, Vállalat

Viszi a járvány a falusi patikákat is

Hiába próbálja a kormány már hosszú évek óta minden lehetséges adminisztratív eszközzel védeni a kis falusi patikákat, most furcsa módon épp a szabályok merevsége miatt kellett többnek is bezárnia.

Fabók Bálint
2020. november 18. 06:26 Élet

Az ápolók úgy érzik, a teljes bizonytalanságba taszították őket

Pont a világjárvány kellős közepén alakítják át gyökerestől a szakmát, és ez tanácstalanságot, frusztrációt szül.

Fontos

Kasnyik Márton
2020. november 25. 06:56 Közélet

Saját óriáscégét hitelezheti milliárdokkal a Magyar Nemzeti Bank

Ha ez átmegy, akkor a többi cégétől is vehetné a kötvényeket a jegybank milliárdokért. Nincs határa a vad ötleteknek a monetáris politikában?

Avatar
2020. november 24. 17:09 Pénz

A covid után jön az adóemelés?

A kormánynak hamarosan napirendre kell tűznie az adósság elleni harc 2.0-t, amit valószínűleg nem lehet megúszni adóemelés nélkül.

Bucsky Péter
2020. november 24. 06:54 Közélet

Elhagyják a vállalkozók Parragh kamaráját, de a NAV-végrehajtást nem ússzák meg

Miközben a zsugorodó tagságú kamarai rendszer elnöke könnyítésekért lobbizik a cégek számára, a tartozások behajtása a válságban sem szünetel.