Hírlevél feliratkozás
Kolozsi Ádám
2022. április 8. 04:34 Adat, Közélet

15 cigányfaluban is 95 százalék felett kapott a Fidesz

Vasárnap 137 választóból 136-an a Fideszre szavaztak Csenyétén, az ország egyik legszegényebb, teljesen cigány lakosságú településén. A Belső-Cserehát más gettófalvaiban is bőven 90 százalék felett kapott a kormánypárt. Fájon 99, Szakácsiban 98, Rakacaszenden 96 százalék szavazott rájuk listán, és egyéniben is hasonló támogatást ért el Demeter Zoltán, a Fidesz református lelkész képviselője. Ezt az előzetesen többek által billegőnek tartott, kazincbarcikai központú választókerületet Demeter nagyon simán, több mint 20 százalékpontos különbséggel nyerte meg. Minden településen ő végzett az élen, de szembetűnő, hogy messze legjobban éppen a legszegényebb, jelentős részben roma többségű településeken szerepelt. Gadnán egyenesen száz százalékot kapott.

A Fidesz az ország más régióiban is kiugróan sok szavazatot gyűjtött be a gettófalvakban. A közeli Tornanádaskán 96 százalék szavazott rájuk, a pesti értelmiség körében leginkább freskófaluként ismert, de a kulturális-idegenforgalmi projektből ma már nem igazán profitáló Bódvalenkén pedig szintén 100 százalék választotta a Fideszt. Tiszabőn, az ország egy másik híresen nehéz sorsú településén 98 százalék. Mellette, Tiszaburán – ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat próbálja egy komplex programmal előmozdítani a társadalmi felzárkóztatást – 92. Az Ormánság néhány falvából a listás eredmény a Fidesz szempontjából: Alsószentmártonban 98, Piskón 99, Gilvánfán 91 százalék.

Az összefüggés országos szinten is jól látszik. A 2011-es népszámlálás nemzetiségi adatai szerint a legnagyobb cigány népességaránnyal rendelkező 25 településen a Fidesz mindenhol legalább 85 százalékot ért el, de a legtöbb helyen tízből kilenc szavazatot is megkapott. A 100 legnagyobb cigány népességarányú településen a Fidesz átlagosan 81 százalékot ért el.

A népszámlálás nemzetiségi adatait általában érdemes körültekintéssel kezelni*Nem is csak azért, mert az utolsó népszámlálás óta már több mint egy évtized telt el, hanem főleg amiatt, hogy a cenzusokon jóval kevesebben vallják magukat romának, mint ahány embert a többségi társadalom vagy a kutatók akként kategorizálnak. Az utolsó népszámláláson országosan 315 ezren vallották magukat cigánynak vagy romának, miközben a kisebbségkutatási becslések többnyire 800 ezer és egymillió közötti cigány/roma népességgel számolnak Magyarországon, vagyis a „látencia” akár háromszoros is lehet, méghozzá településenként eltérő mértékben., de pontosabb országos adat híján még mindig ez jelenti a legjobb kiindulópontot az etnikai arányok megbecsülésére.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTöbb mint kétszer annyi roma él Magyarországon, mint harminc éveFontos, hiánypótló felmérést készítettek a Debreceni Egyetem munkatársai, amelyben a roma népesség területi elhelyezkedését vizsgálták meg.

Sok olyan település azonban, ahol 2011-ben a népesség negyede-fele vallotta magát cigánynak, a valóságban egyértelműen roma többségű lehet, több közülük pedig egyértelműen szegregált gettófalu, ahol az elöregedett nem cigány lakosság maradéka gyorsan fogyatkozik, az aktív korúak pedig már lényegében elköltöztek a faluból. Egyes belső perifériaterületeken, mindenekelőtt a Csereháton és Dél-Baranyában már egész tájegységek etnikai-szociális szegregátummá válásáról szokás beszélni.

Ezeken a vidékeken már 2018-ban is kiemelkedően szerepelt a Fidesz. A négy évvel ezelőtti választások után is jellemző narratíva volt, hogy a legrosszabb helyzetű szegregátumokban 90 százalék körül kapott a kormánypárt. Ezt az értelmezésekben leginkább a helyi társadalmak kiszolgáltatottságával, a közmunka lehetőségével és az azzal való zsarolhatósággal, valamint a polgármesterek, helyi erős emberek szavazókra gyakorolt befolyásával, szavazatvásárlással, szervezett láncszavazással hozták összefüggésbe.

Azóta a nagy roma népességű településeken tovább nőtt a Fidesz dominanciája. Négy évvel ezelőtt 17 olyan településen kapott minimum 85 százalékot a kormánypárt, ahol legalább az emberek negyede vallotta magát cigány nemzetiségűnek. Most vasárnap már közel négyszer annyi, szám szerint 63 olyan, meghatározó mértékben cigány település volt, ahol a Fidesznek minimum ekkora a túlsúlya.

A települési roma arány és a Fidesz 2022-es listás eredménye között országosan erős, 0,47-es korreláció*Ez egy mínusz 1 és plusz 1 közötti szám, amely két adatsor értékeinek kapcsolatát mutatja: minél közelebb esik a két véglethez, a mínusz vagy plusz 1-es számhoz, annál erősebb pozitív vagy negatív irányú kapcsolatot jelez. A 0 körüli (illetve plusz/mínusz 0,2 tartományon belüli) érték elhanyagolható kapcsolatot mutat: ez egy vízszintes vonalnak felel meg az ábrán, a plusz/mínusz 1-es érték a függőleges vonal lenne. Míg 1-nél teljesen együtt mozog a két adat, a -1-es érték tökéletes ellentétes kapcsolatra utal, vagyis ebben az esetben az egyik adatsor növekedésével a másik csökken. látszik. Ez jelentősen meghaladja a 2018-as, 0,29-es korrelációt,

vagyis a Fidesz dominanciája a cigány szavazók között az elmúlt négy évben tovább erősödött.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Fidesz kiemelkedően jó eredménye ezeken a helyeken alapvetően etnikai kérdés volna. Mivel ezek települési szintű, nem pedig egyéni választói adatok, az is elképzelhető, hogy a nem romák is magas arányban szavaztak a Fideszre az egyébként cigány többségű vagy elcigányosodó településeken. Ennél fontosabb azonban a tágabb társadalmi összefüggés. A Fidesz támogatottsága országosan az iskolai végzettséggel mutat nagyon erős összefüggést, és az is egyértelműen látszik, hogy minél nagyobb a jólét egy adott településen, annál alacsonyabb ott a Fidesz támogatottsága.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMinél nagyobb a jólét, annál alacsonyabb a Fidesz támogatottsága egy adott településenA Fidesz 2022-es listás eredményeit és a települési jövedelmi adatokat összevetve a szegényebb településeken ismét nagyobb eséllyel szavaztak a Fideszre, a jövedelem változása viszont nem számított.

Megfordítva: minél szegényebb egy falu vagy kisváros, annál több szavazatra számíthat a kormánypárt, a legszegényebbekben idén is söpörtek. Ott, ahol sok a közmunkás, a kormánypárt különösen jól szerepelt.

Az etnikai és szociális meghatározottság egy sor társadalmi kérdés kapcsán szorosan összefügg egymással, ez így van a politikai választásokkal kapcsolatban is. Nagyjából 300 ezer ember él Magyarországon szegregátumban, az ő jelentős részük roma. De az ennél jóval tágabb kört érintő vidéki, kistelepülési szegénykultúra is hasonló politikai trendekkel jár együtt, többnyire attól függetlenül, hogy annak cigányok vagy nem cigányok elsősorban a helyi érintettjei. Bár ennek leglátványosabb, szimbolikus formája a mélyszegénységben élő cigánytelep, a választásszociológiai összefüggések másfajta társadalmi hátrányoknál is hasonló módon működnek. A horizont beszűkültsége, a megszólíthatatlanság, a túlélés kérdésének mindent meghatározósága, amire most a szavazatszámlálásból hazatérő budapesti értelmiség újólag rácsodálkozik, nem csak a cigánygettók valóságát uralja.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikk„Leszavaztak a Fideszre, de közben mindenki panaszkodott" - pörögnek a szavazatszámlálók beszámolóiEzek a szövegek egyszerre mutatnak meg valamit a vidékből, a Budapest-vidék ellentétből és a politikailag aktív fővárosiak világképéről.

A mélyszegénységbe rekedt településeken nem pusztán a Fidesz gyakran emlegetett erőforrástöbblete, médiatúlsúlya és hatékonyan átvitt kampányüzenetei meghatározóak, hanem az is, hogy helyben a kormánypárt az egyetlen látható politikai entitás. Az állami szociális támogatások, EU-s finanszírozású fejlesztések megvalósulása, valamint a Fidesz közé sokan egyenlőségjelet tesznek – sok helyen, különösen a választás előtti kistelepüléseken a Fidesz kvázi állampártként jelenik meg. Ez valószínűleg sokkal erősebb meghatározója a Fidesz cigány többségű településeken elért jó eredményének, mint az olyan celebspottingoló kampányesemények, mint Győzike szerepeltetése a Békemeneten vagy Orbán Viktor Kis Grófóval való közös fotózkodása.

A megalakuló Országgyűlésben négy cigány származású képviselő fog ülni. Márki-Zay Péter számára miniszterelnök-jelöltként prioritás volt, hogy a közös ellenzéki listán három roma politikus szerepeljen befutó helyen: a párbeszédes Berki Sándor, Lőcsei Lajos és a jobbikos Varga Ferenc így az ellenzéki frakciókat erősíti majd. A Fidesz padsoraiban az eddig romaügyi kormánybiztos Sztojka Attila foglalhat helyet, a várakozások szerint ő akár kormányzati pozíciót is kaphat. A 2002-től országgyűlési képviselő Farkas Flóriánt a sorozatos pénzügyi visszaélések után idén már nem tette fel országos listájára a Fidesz, Lungo Drom-elnökként azonban még neki is meghatározó lehet a szerepe.

A legnagyobb magyarországi kisebbség ugyanakkor nemzetiségi szószóló nélkül marad: az Országos Roma Önkormányzat verekedésközeli belső viták után nem tudta megválasztani a jelöltet – korábban a Lungo Drom támadta meg az Alkotmánybíróságon eredményesen az ellenzék felé forduló Agócs János ORÖ-elnök jelöltségét. Nem lenne meglepetés, ha a Fidesz a választás után megpróbálná visszaszerezni a Lungo Dromon keresztüli dominanciáját az Országos Roma Önkormányzat felett, és a 2018-hoz képest is több, a pártra érkező cigány szavazatra alapozva újra megkísérelné kiépíteni az ideiglenesen meggyengült intézményes hatalmát a romapolitikában.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkFidesz-tarolással jár együtt az iskolázatlanok magas arányaMinél nagyobb a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya a 15 évesnél idősebb felnőtt népességben egy adott településen, annál valószínűbb a Fidesz magas listás támogatottsága.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMinél több volt a közmunkás, annál nagyobb eséllyel ért el a Fidesz helyben jó eredménytErős összefüggés látszik, ha a Fidesz listás eredményeit települési szinten vetjük össze a helyi közmunkások és az álláskeresők arányával.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkÖt település, ahol egy ellenzéki szavazatra 320 Fidesz-voks jutottA tíz legszegényebb településen a listás szavazatok közel 95 százalékát kapta a kormánypárt. Ez még 2018-hoz képest is jelentős növekedés, pedig akkor is tarolt a Fidesz.

Tarts velünk, szállj fel a Helyközi Járatra! Ha van egy jó sztorid, oszd meg velünk, és ha teheted, támogasd munkánkat, hogy hosszú távon, kiszámíthatóan és magas színvonalon tudjunk dolgozni. Támogatással és ötletekkel kapcsolatban írj nekünk a [email protected] címre.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Adat Közélet 2022-es választások cigányság Fidesz Helyközi Járat nemzetiség Olvasson tovább a kategóriában

Adat

Fabók Bálint
2023. szeptember 26. 09:48 Adat

Bő száz év alatt nyertünk egy második életet

1900-ben nagyjából 37 év volt a várható élettartam Magyarországon.

Torontáli Zoltán
2023. szeptember 24. 16:03 Adat, Élet

Mire elég, hogy több időt töltünk munkában, mint a nyugat-európaiak?

Hiába dolgoznak egyre többen viszonylag sok időt munkával töltve, ha olyan munkát végeznek, amelynek nem magas a hozzáadott értéke.

Avatar
2023. szeptember 22. 15:33 Adat, Közélet

Ki mond igazat? Hatalmas a tanárhiány, vagy még javult is a helyzet?

A kormány szerint nincs rendszerszintű tanárhiány, miközben folyamatosan olvashatunk ezzel ellentétes hétköznapi tapasztalatokról. De mit mutatnak az adatok?

Fontos

Elek Péter
2023. szeptember 26. 16:44 Közélet

Az elmúlt hét tanulsága: kiderült, ki a vezérbika a magyar gazdaságban

Az idei közgazdász vándorgyűlésen sok fontos üzenet elhangzott, és az is kiderült, ki a a legerősebb a Matolcsy-Nagy-Varga triumvirátusban.

Hajdu Miklós
2023. szeptember 25. 17:55 Élet

A halálozási adatokon is jól látszanak tikkasztó nyár következményei

Dél-Európa bizonyos részein 20-60 százalékos többlethalálozás adódott a kivételesen meleg idei július során.

Kolozsi Ádám
2023. szeptember 25. 17:02 Közélet

Magyarországról jövő migránsok és álhírek is szítják a feszültséget a választásra készülő Szlovákiában

Szombaton választást tartanak Szlovákiában, a közbeszédet a Magyarország felől érkező migránsok uralják.