Hírlevél feliratkozás
Tóth István János
2019. március 11. 14:13 Közélet

Az MTA megcsonkításának egy lehetséges magyarázata

(A szerző az MTA KRTK KTI főmunkatársa, a CRCB igazgatója.)

Mi indokolja valójában, hogy a kormány meg akarja csonkítani az MTA-t és el akarja venni tőle a kutatóhálózatát? Ennek a szándéknak a magyarázatára vázolunk fel egy lehetséges értelmezési modellt.

György László, az innovációs minisztérium államtitkára egy tavaly nyári Echo TV-s interjújában így fogalmazta meg a magyar innovációs és kutatási intézményrendszer átalakításának indokát: “Fontos, hogy fókuszáljuk a tudásunkat, hogy ezeket a közvetlen [EU-s] forrásokat le tudjuk hívni.” Azoknak, akik aggódnak a magyar nemzet legrégebb óta fennálló intézménye, az MTA jövőjéért, érdemes átgondolni ezeket a szavakat.

Azt gondolom ugyanis, hogy az MTA átalakításának tényleges indoka nem „az innovációs és kutatási intézményrendszer hatékonyságának növelése”, a felkészülés „a megatrendek által meghatározott kihívásokra”, hogy a „magyar innovációs ökoszisztéma felzárkózzon az európai élmezőnyhöz” és a többi, ahogy azt Palkovics László IT miniszter szokta a maga világos és közérthető stílusában kifejteni, hanem az, amit György László fogalmazott meg egyszerűen, tömören és világosan.

A magyar kormányzat ugyanis felismerte, hogy az új (2021-2027-es) tervezési ciklusban az EU-tól kapható támogatások szerkezete megváltozik és erre kíván már jó előre reagálni.

Az egyszerűség kedvéért vegyük úgy, hogy két támogatási mód/csatorna létezik:

  • (1.) közvetlenül a kormányoknak adott pénzek, amelyek elköltéséről később maguk a kormányok döntenek (ilyenek például eddig a kohéziós alapokból kapott pénzek);
  • (2.) közvetlenül a támogatott intézményeknek adott pénzek, amelyekről azonban nem a kormányok, hanem az EU adminisztráció maga dönt (ilyen például a H2020-as programok).

Miután az EU észrevéve azt, hogy egyes kormányok egyszerűen „kisajátítják” az EU-s támogatásokat és aztán ezt saját klientúrájuk építésére használják fel, vagy/és a kormányzó elit családtagjainak fizetik ki (ez az úgynevezett cronysim), a jövőben változtatni igyekszik a támogatások kifizetésének szerkezetén. (Az EU e felismerése Magyarország esetében lásd a Sargentini-jelentés mellékletében, az EP Költségvetési Bizottság jelentésében a 3. oldalon. Illetve érdemes megnézni a CRCB által nemrég nyilvánosságra adatokat is.)

Az EU az ilyen tagállami magatartást a jövőben két eszközzel kívánja korlátozni:

  • a „conditionality” elv érvényesítésével (a jogállami kritériumokat megsértő tagállamoktól megvonja a támogatást);
  • a támogatások súlyának megváltoztatásával: növelni kívánja a jövőben a (2.) támogatási mód súlyát az (1.) támogatási mód rovására.*Az utóbbi lépés részleges visszatérés lenne az EU csatlakozás előtti helyzethez, ha valaki emlékszik még a Phare programokra.

A magyar kormány felismerve ezeket, az általa el nem hárítható változásokat, igyekszik előre felkészülni. E felkészülés egyik lépése lehet az MTA kutatói hálózatának „átszervezése”, leválasztása az Akadémiáról.*Ezt a gondolatmenetet látszik alátámasztani a hvg.hu–n március 8-án megjelent cikk, amely Orbán Viktor MTA-val kapcsolatos véleményét idézi: „…’ami az övék, az az övék, az MTA saját tulajdona nem vonható be semmilyen diskurzusba’, a vita a kutatás finanszírozásáról szól, arról, hogy a kutatót magát – illetve a státuszát – vagy egy projektet finanszírozzanak-e. Ezen a területen több uniós pénz lesz majd, de a pénz elosztásáról nem a független szellemi elitnek kell döntenie, hanem – egyeztetés után – annak, aki aztán el is számol a pénzzel, abba viszont ‘senki sem akar beleszólni, hogy mit kutassanak.’” A magyar kormány szeme előtt két cél lebeg. Az uniós források lehívási képességének megtartása (tehát a magyar intézmények legyenek képesek legalább olyan arányban lehívni az EU-s pénzeket, mint 2014-2020 között), továbbá az, hogy továbbra is biztosítani tudja a NER klientúra, a haverok kifizetését. Idáig ez utóbbit hibátlanul meg lehetett valósítani, lásd például Orbán Viktor gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc által nyert közbeszerzések volumenét 2016-2018 között.

A jelen helyzetben azonban a magyar kormánynak a következő dilemmával kell szembenéznie. Ahol a „Fidesz közeli” irányítás a domináns (például az olyan NER-kompatibilis intézményeknél, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Századvég, vagy a Nézőpont Intézet, és a többi), ott a kormány tudja, hogy a humán tőke adott színvonala mellett nagyon kicsi az esélye annak, hogy közvetlenül az EU által lebonyolított, elbírált innovációs és kutatási pályázatokon ezen intézmények nyerjenek. Tehát ezeknél az intézményeknél kicsi az EU források lehívásának képessége. Azon intézményeknél azonban, amelyek jelenleg még autonóm módon, nem NER-kompatibilis módon működnek, és amelyek jóval nagyobb humántőkével bírnak – ilyen az MTA kutatóintézeti hálózata is – ott nagyobb eséllyel pályázhatnak majd EU forrásokra. Ezeknél az intézményeknél tehát nagy az EU források lehívásának képessége.

Ezt a dilemmát a magyar kormány faék egyszerű logikával igyekszik megoldani. Úgy, hogy a legjobb az, ha

valamilyen módon közvetlen befolyást tud szerezni azon intézmények irányításában, amelyeknek nagy az EU források lehívásának képessége, és amelyek eddig nem NER kompatibilis (azaz autonóm) módon működtek.

E megoldás menetét az alábbi táblázattal (1. táblázat) világíthatjuk meg. Ebben két szempont szerint soroltuk négy csoportba az intézményeket, amelyek elvileg képesek lennének innovációs, kutatási célú EU források lehívására (A, B, C, D).

A magyar kormány célja az, „A” mezőben lévő intézmények szerepének növelése, dominanciájának elérése a többi mező rovására. Ehhez arra törekszik, hogy a „C” és a „B” mezőkből minél több intézményt át tudjon emelni, át tudjon „passzírozni” az „A” mezőbe. Ezzel a lépéssel egyszerre két legyet üthet egy csapásra:

  • (a) NER kompatibilissé teszi az eddigi széttagolt intézményrendszer egészét;
  • (b) növeli a NER kompatibilis intézményeknél az EU források lehívásának képességét.

Egy ilyen átalakítást elméletileg három módon lehet végrehajtani.

  1. A „B” vagy az „A” mezőben lévő intézmények alá sorolnak be jelenleg „C” mezőben lévő intézményeket, így elérve, hogy az integrált intézmények ezek után már az „A” mezőben legyenek (például az MTA egyes kutatóintézeteit az NKE vagy a BCE kutatóintézeti struktúrájába illesztik).
  2. Vagy egyszerűen megszerzik a „C” mezőben lévő intézmények – mint az MTA kutatóintézetei – felett a közvetlen ellenőrzést és azok így automatikusan átkerülnek az „A” mezőbe. (Ezt szolgálná például az alapítványi forma, amelynek irányításában ideig-óráig lenne valamilyen szerepe az MTA-nak, de hosszabb távon a cél az MTA szerepének marginalizálása).
  3. És a legutolsó forma az, hogy egyes intézetek megszüntetésével (például MTA Közgazdaságtudományi Intézete) párhuzamosan a minimális NER lojalitást vállaló kutatók egyenkénti átvétele valamilyen NER kompatibilis intézményekbe. Minden tudományos kutató dönthet ekkor az alábbi lehetőségek között: (i) elhagyja a kutatói pályát; (ii) külföldön keres kutatói állást; (iii) vállalja a lojalitást a NER-rel és elmegy dolgozni a számára felajánlott NER kompatibilis intézménybe (egyetem, állami vagy magán kutatóhely). Ekkor a kormány voltaképpen arra kényszeríti a kutatókat, hogy vagy hagyják el a pályát, az országot, vagy a NER irányítása alatt dolgozzanak tovább.

Az eredmény mindhárom esetben ugyanaz lesz: megnő az „A” cellába sorolható intézmények köre, az itteni intézmények az ezekben dolgozók jelentős humántőkéje révén képesek lesznek az EU források lehívására, pályázatok megnyerésére. Ez pedig táplálni tudja tovább a NER kompatibilis intézményhálózatot, azaz magát a NER-t tudja életképessé tenni a következő tíz évre.

A mechanizmus az, hogy a beadott pályázatok alvállalkozói, bedolgozói lesznek a NER kliensei, akiket majd nem lehet nélkülözni. Ez a módszer jól ismert a korrupciós irodalomban.* Lásd della Porta, D., Vanucci, A. 2012. The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach. Farnham: Ashgate; della Porta, D., Vanucci, A. 1999. Corrupt Exchanges. Actors, Resources And Mechanisms of Political Corruption. New York: Aldine de Gruyter; Szanto, Z., Toth, I.J., Varga S., (2012). The social and institutional structure of corruption: Some typical network configurations of corruption transactions in Hungary. In B. Vedres & M. Scotti (Eds.), Networks in Social Policy Problems (pp. 156-176). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511842481.009 Mi hatástanulmány modell-nek hívjuk. Természetesen itt nemcsak tanulmányok írásáról lehet szó. A korrupt döntéshozó arra is kötelezheti a klienst (esetünkben a pályázatot megnyerő konzorcium vezetőjét), hogy X és Y céget/szakértőt bízza meg ezzel és ezzel a jobbára kamu feladattal. Hogy ez mennyire lesz megvalósítható majd az új rendben, azt nem tudjuk, de azt gondoljuk, hogy ezek a megoldások lebeghetnek a kormány szeme előtt.

A kérdés, ami azonnal felvetődik, hogy ha a fentiekre törekszik, akkor mivel nem számol a magyar kormány?

Elsősorban azzal, hogy az egyének (kutatók) is döntéseket hoznak, és mindig van három opciójuk akkor is, ha a kormány a fenti lépések valamelyikét választja. Kivonulás, tiltakozás, hűség. Szóval, ha egy intézmény a „C” mezőből át is kényszerítődik az „A” mezőbe, akkor is dönthetnek úgy az ott dolgozók, hogy erre a lépésre válaszul kivonulnak (felmondanak), vagy tiltakoznak. Szóval a kormány nem veszi figyelembe az egyének döntéseit.

Nem számol azzal sem, hogy a NER kompatibilitás vagy szájkosár érvényesítése és az EU források lehívásának képessége logikailag ellentmond egymásnak: az elsőhöz lojalitás és a kutatói szabadság semmibevétele, a másodikhoz pedig éppen kreativitás kell, amely pedig kutatói szabadság nélkül nincs. Tehát a NER kompatibilitás és jelentős EU források lehívási képessége contradictio in adiecto. Ideig-óráig létrejöhet ugyan egy ilyen önellentmondást hordozó helyzet, működhet egy ilyen intézmény akár hosszabb távon is, de biztosan szuboptimális lesz az itteni kutatómunka hatékonysága. Akármilyen – széles körben alkalmazott – indikátorral mérjük is ezt.

Utoljára, a magyar kormány nem számol az EU ellenőrzési rendszerével. Ez idáig nem volt képes felderíteni a „hatástanulmány modell”-en keresztül megvalósuló korrupciót. Ekkor ugyanis, ahogy a magyar szakzsargon találóan mondja, minden szépen „le van papírozva” és ekkor az EU eddig ezeken nem talált fogást. De ez a helyzet azért változhat a jövőben.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNéhány egyszerű tanács az Akadémia átszervezéséhezElkerülhető lett volna az MTA átszervezése körüli káosz, ha a kormány betart néhány egyszerű szabályt. Ha a busz Berlin helyett Asztana felé indul, akkor jó, ha az utasok le tudnak szállni időben.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAzzal áltattuk magunkat, hogy velünk ezt nem lehet megcsinálniCsaládok szakadnak szét, sokan csak panaszkodnak és van, aki már külföldre ment, miközben pezseg a társasági élet. Hogy élik meg a bizonytalanságot az MTA-nál?

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet korrupciókutató magyar tudományos akadémia MTA mta krtk ner Olvasson tovább a kategóriában

Közélet

Jandó Zoltán
2024. június 24. 05:03 Közélet

Annyi pénz ömlött a magyar fociba, hogy Ausztrián kívül mindenkit lehagytunk a régióban

Pénzügyileg olyan ütemben fejlődik 2010 óta a magyar labdarúgó élvonal, amit a régióban még csak megközelíteni sem tud egyetlen más liga sem.

Ercse Kriszta
2024. június 23. 06:35 Élet, Közélet

Az oktatási rendszer alapvető hibáit mutatja, hogy ilyen sokan megbuknak elsőben

Logisztikai és nem szakmai alapon kényszerül sok gyerek túl korán az általános iskolába, ahol nem kapja meg a számára szükséges támogatást.

Elek Péter
2024. június 22. 06:45 Közélet, Pénz

Csodára vár a kormány, hogy szavazatvesztés nélkül rendbe tudja tenni a költségvetést

Június 9-e után olyan belpolitikai képlet állt elő, amelyben lehetetlennek tűnik népszerűségvesztés nélkül korrigálni, márpedig azt muszáj lesz.

Fontos

Stubnya Bence
2024. június 24. 10:56 Adat, Élet

Nőtt az anyagi összeomlás szélén állók aránya Magyarországon

Az arány 1 százalékpontot romlott tavaly 2022-höz képest, de még így is jobb a helyzet, mint 2013-ban.

Stubnya Bence
2024. június 21. 05:04 Közélet, Vállalat

Nagyon fáj a külföldi tulajdonú cementgyártóknak a nyakukba varrt adó

Megnéztük, hogy a számok alapján mennyire szenvednek a külföldi kézben lévő építőanyaggyártók, amelyeket a kormány ki akar szorítani a piacról.

Torontáli Zoltán
2024. június 20. 05:05 Pénz, Vállalat

Miért emelik a cégek az áraikat a várható idei infláció többszörösével?

A béremelésekhez és a verseny hiányához is köze van annak, hogy néhány szolgáltató szektorban a tavalyi inflációt közelítő mértékben emelték idén az árakat.