Hírlevél feliratkozás
Avatar
2023. december 4. 16:22 Közélet

Az MVM innovációja miatt ugrott meg az átalányt fizető gázfogyasztók számlája

A szerző közgazdász. Az Ekonomi a G7 véleményrovata.

(Szerkesztői megjegyzés: a cikk megjelenése előtt nem sokkal derült ki, hogy az MVM bejelentette, változtatnak a számlázási gyakorlaton.)

A 2023-24 évi számlázási év kezdete óta sok átalányáras elszámolást választó fogyasztó értetlenkedik hirtelen megugró összegű gázszámlái miatt. Ez az írás arra mutat rá, hogy a 2022-23. számlázási év kezdetétől a 2022-23. támogatási év végéig tartó időszakban a fogyasztók tényleg nem jutottak hozzá a jogszabályok szerint nekik járó gázártámogatások egészéhez, s ezért nőtt meg a 2023-24. évi első számláik összege. 

 • Az MVM az új támogatási rendszer 2022. augusztus-i bevezetése előtti hónapok időarányos fogyasztását a 2022-23. évi éves elszámoló számlákban jelentős mértékben lecsökkentette, s ugyanezen mennyiséggel az év többi hónapjának fogyasztását megnövelte;
 • E módosítás egyben azt jelentette,
  •  hogy a 2022. augusztus 1 előtt korlátlan mennyiségben támogatott árú felhasználás átcsoportosított hányada az immár mennyiségileg korlátozott augusztus 1 utáni támogatott felhasználás mennyiségét terhelte;
  • hogy a 2022-23-as számlázási éven túlnyúló támogatási év utolsó hónapjaiban, azaz a 2023-24. évi számlázási év első hónapjaiban épp akkora mennyiségű felhasználást kellett a fogyasztóknak piaci áron megfizetniük, amekkora mennyiséget az MVM a mennyiségi korlátozás nélküli támogatás időszakából átcsoportosított;

A teljes időszakra vonatkozó ártámogatásának elmaradásához olyan számlázási gyakorlat vezetett, melyben a monopolhelyzetben lévő állami vállalat, az MVM, megszegte a fogyasztókkal kötött megállapodását, és az új támogatás rendszer bevezetéséről kiadott kormányrendeletet is. 

Számos átalány fizetést/egyenletes részszámlázást választó háztartás, amelyek a támogatott árú átlagfogyasztás mennyiségéhez közeli, vagy annál nagyobb mennyiségű gázt fogyasztottak a 2022-23. elszámolási évben, nem érti miért kaptak kiugró összegű számlákat a 2023-24 első hónapjaiban, miközben várható fogyasztásuk, a számláikban szereplő átalány mennyisége, nem nő, esetleg még csökken is, a támogatott mennyiség pedig mindkét évben azonos. Mivel a számlákat kiállító MVM és a kormányzat ez ügyben megszólaló szereplői azt állítják, hogy minden fogyasztó maradéktalanul hozzájutott a kedvezményes áron ígért teljes mennyiséghez, érdemes ezt az ellentmondást alaposabban megvizsgálni.  

Egy egyszerű fiktív példával szeretném bemutatni, mi történt valójában. Nézzünk egy olyan háztartást, amely mindkét érintett év minden hónapjában a támogatott átlagfogyasztásnak megfelelő mennyiségű gázt használ fel. Az „átlagfogyasztó”, akinek mondjuk 2023. június 15-én volt az óra leolvasása, legalább 106.000 forinttal magasabb energia díjat fog fizetni 2023-24. év első két számlájában, mint amennyit az egyenletes részszámlázás alapján várhatott volna. A két havi számlában reálisan várható energiadíj 24 ezer forintról legalább 130 ezer forintra emelkedik! Ugyanakkor 2022-23-ban a fizetendő éves energia díjra a reálisan várt 145,3 ezer forint helyett 143,6 ezer forintról kapna számlát az MVM-től.

A jobb megértésben két egyszerű ábra segít, de előzetesen néhány tényt szükséges megemlíteni. A kormány 2022 augusztus 1-től 2023 július 31-ig (támogatási év) egy kalkulált átlagfogyasztás összegéig (1729 m3/63645 MJ) biztosít a háztartásoknak támogatott árú (2,256 Ft/MJ) gázt, az e feletti mennyiséget közel nyolcszoros, 17,324 Ft/MJ áron kell megvásárolni. Az MVM tájékoztatása szerint „Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a következőt mondja: „A lakossági fogyasztó az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. (kiemelés tőlem) Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron. 

A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik. Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség 174,4 MJ…””

A „számlázási év” a példánkban 2022. június 16-tól 2023. június 15-ig tart, azaz az elszámolási év 45 nappal korábban indul a „támogatási évnél”, s ennyivel korábban is fejeződik be. A kormány 2023. augusztus 1-től az előző évivel azonos feltételekkel meghosszabbította a gázártámogatást. A 2022 augusztus 1 előtti gáz ár, gyakorlatilag azonos az 1-től érvényes támogatott árral.  Az éves átalány/az egyenletes számlázás rendszerében az MVM magyarázata szerint „11 darab azonos mennyiségről szóló részszámla, valamint egy elszámoló számla készül. Tehát nem a részszámlák értéke azonos, hanem a számlákban kiszámlázott mennyiség.” (A kiemelés az MVM tájékoztatójából származik.) Az elszámoló számla az elmúlt sok év tapasztalata alapján a 12. havi egyenlegezést, a tényleges éves felhasználásnak megfelelő, az adott időszakra érvényes árakon számított ráfizetést vagy visszatérítést jelenti.  

Ugyancsak az MVM tájékoztatása szerint: „A két kedvezményes év fordulója miatt a meghatározott mennyiség megosztásra került. A fenti időszakokra vonatkozóan jogosult megbecsülni az addig elhasznált mennyiséget.” A 2022-23-as támogatási év elszámolását két ilyen megosztás, becslés érinti. Az első becslés 2022 június 16 és július 31 közötti 45 napi fogyasztásra vonatkozik, ahol az MVM a naparányosan számítható felhasználás helyett a jelleggörbe szerinti becsléssel annak kb. tizedét tartja reálisnak elszámolni, s a maradék 9 tizedet az augusztus 1 utáni időszakra csoportosítja át. A második becslésnél 2023 azonos időszakában a számítást időarányosan végzi, azaz a 2022-23. évi elszámoló számla készítésénél más megoldást alkalmaz, mint a 2023-24. számlázási év első két részszámlájának elkészítésénél! Az MVM jogosultsága tehát mást jelent a végszámla és a részszámla készítésekor?! (A fogyasztási jelleggörbét az MVM készíti, s azt tükrözi, hogy a különböző évszakokban az időjárás függvényében jelentősen eltér a gázfelhasználás.)

A példában bemutatott „átlagfogyasztó” olyan háztartást jelent, amelynek a 2022-23 évi tényfelhasználása és a 2023-24 évi becsült fogyasztása is megegyezik a kormány által kedvezményes áron biztosított gáz mennyiségével, és annak fűtőértékével. (1729 m3, 63.645 MJ) 

Egyenletes számlázás

Az első (fiktív) esetben az időszak egészében időarányosan (a napok száma szerint) történik a fogyasztás számlázása. Ez maga az egyenletes részszámlázás módszere, az éves átalány szerinti számlázás. 2022. augusztus 1-ét megelőzően ezt a gyakorlatot követte a szolgáltató, s a 2022-23-as elszámolási év is ennek megfelelő szabályozással indult, sőt, ebben az évben az MVM 11 db azonos mennyiségről szóló részszámlát bocsátott ki. Ha a számlázás a továbbiakban is így folytatódott volna, akkor az éves elszámoló számlán sem túlfizetés, sem visszatérítés nem szerepelhetett volna, hiszen minden hónapban 144 m3 gázt számoltak volna el, amelyet az időarányosan biztosított támogatás lefed. A támogatási év utolsó, azaz a 2023-24. évi számlázási év első 45 napjában a felhasználás egésze támogatott mennyiségnek minősült volna.

MVM „innováció”

 

A második (megvalósult) esetben látható, hogy a szolgáltató az augusztus előtti időarányosan kalkulált 45 napi fogyasztás jelentős részét (40 napot) az éves elszámoló számlában (csak abban) átcsoportosította a számlázási év maradék 320 napjára, annak ellenére, hogy előtte 11 db egyenletes mennyiségről kiállított részszámlát készített.  A 2022. augusztus 1-től 2023. június 15-ig tartó 320 napban a szolgáltató 360 napi felhasználást mutatott ki. Az éves végszámla kiegyenlítésekor a fogyasztó még nem észleli a manipuláció következményét, mert a szolgáltató egy másik átcsoportosítással a fogyasztásnak megfelelő, azaz 360 napra számított támogatott árú mennyiséget számolt el az említett időszakra 

Az „innováció” lényege, hogy míg 2022. augusztus 1 előtt valamennyi háztartás mennyiségi korlát nélkül juthatott a támogatott árú (2,256/2,616 Ft/MJ) gázhoz, addig az új rendszerben a támogatás mennyisége korlátozott. A példában az MVM a váltás előtti időszak 45 napos fogyasztásából 40 napnyit átmozgat a korlátozott mennyiségű támogatás időszakába, ezzel a fogyasztó elveszti a korábbi rendszerben arra az időszakra jutó támogatást, és ezt a számlázási év következő 320 napjában kapja meg, azaz éves számlájának összege érdemben nem változik. Ahhoz, hogy a 320 napra elszámolt 360 napi fogyasztás támogatással fedezve legyen, a szolgáltató a 2022-23-as támogatási év utolsó 45 napjára jutó támogatásból 40 napit átcsoportosít a 2022-23-as elszámolási évbe. A 2023-24-es számlázási év első 45 napjában (amikor a számla időarányos elosztással készül), épp az átmozgatott 40 napra jutó támogatás fog hiányozni. Mindez azt jelenti, hogy a 2022-23-as számlázási időszak augusztus 1 előtti, mennyiségi korlátozás nélkül járó támogatásának átmozgatása miatt, a 2023-24 azonos időszakának támogatása elvész a fogyasztó számára! Az elmaradt támogatás annál nagyobb, minél korábban zárult az adott fogyasztó elszámolási éve, minél korábban volt a gázóra éves leolvasása az új támogatási rendszer bevezetése előtt.

 Annak ellenére, hogy átlagfogyasztó számlájában 1 MJ versenypiaci áron elszámolt fogyasztásnak sem szabadna szerepelnie, hiszen mindkét érintett évben támogatott árú átlagmennyiség volt a gázfelhasználása, az MVM úgy gondolja, hogy „A számlákat a törvényi előírásoknak megfelelően készítettük el.” 

Nézzük mennyiben helytálló a monopolhelyzetben lévő állami szolgáltató, s az álláspontját támogató illetékesek érvelése. 

 1. A 2022-23-as elszámolási évben az augusztus 1 után elszámolt gázfelhasználás a fordulónap előtti becslésnek köszönhetően nem időarányos. Az MVM által rendszeresen hivatkozott 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet szerint: „A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik.” Az MVM a támogatási időszak első 320 napjában 360 napi gázfelhasználást, s azonos napi támogatást számolt el, azaz a vonatkozó kormányrendeletet megszegte! (Ebben az időszakban a jogszabályban előírt 174,4 helyett 196,4 MJ napi felhasználás lett támogatott.)
 2. A 2022-23-as elszámolási év kezdetekor az MVM a részszámlákban időarányosan kimutatott augusztus előtti felhasználást az akkor érvényes szabályok szerint állapította meg. Az elszámoló számlát megelőzően kibocsátott részszámláknál minden fogyasztó joggal élhetett azzal a feltevéssel, hogy továbbra is az egyenletes számlázás rendszere szerinti lesz éves elszámolása. Az elszámoló számlában aztán az MVM a 2022. július 31-ig a részszámlákban időarányosan kalkulált fogyasztást az általa készített fogyasztási jelleggörbe alapján becsléssel megváltoztatta, s annak kb. 9/10-ét augusztus 1 utánra csoportosította át. 
  Mivel e manipuláció nem felel meg az MVM meghatározása szerinti egyenletes számlázás lényegének, ez egyúttal azt is jelenti, hogy az MVM a fogyasztó előzetes, vagy utólagos tájékoztatása nélkül a fogyasztóval kötött megállapodását megszegte.
  Az MVM az éves elszámoló számlában közli a következő elszámolási időszak részszámláiban megjelenő, általa becsült gázfelhasználás mennyiségét, s joggal várható, hogy ettől az év során nem fog eltérni. Amennyiben a megkezdett év során ettől eltérő szabályozás lép érvénybe, az csak a szabályozás hatályba lépésének az időpontjától lehetne érvényes. Ellenkező esetben – mint most is – visszamenőleges hatályú a szabályozás, melyhez az érintett fogyasztó nem tud alkalmazkodni. 
  Ahogy fentebb írtam az MVM jogosultnak tartja magát két kedvezményes év fordulója miatt a fordulónapig felhasznált mennyiség megbecslésére, azaz a számlában meghatározott mennyiség megosztásra. A számlázási év kezdetétől a támogatási év kezdetéig, valamint a számlázási év végétől a támogatási év végéig tartó napokról van szó, ami példánkban 2022-ben és 2023-ban is a június 16-től július 31-ig tartó időszakot, 45 napot jelent. (2022 és 2023 augusztus 1 a fordulónap, ami épp metszi példánk július 16 és augusztus 15 közötti havi számlázási időszakát) Ez eseten arra kellene az MVM-nek választ adnia, mi indokolja, hogy a 2022-23-as támogatási év elején a fordulónapig tartó időszak gáz felhasználását a jelleggörbe szerint becsli, míg a támogatási év végén, a 2023-24-es elszámolási év első és második részszámlájában ugyanezt a becslést időarányosan, az egyenletes számlázás követelményének megfelelően végzi. E megoldás közvetlen következménye, hogy átlagfogyasztó minden logikus feltevés, elvárás ellenére 40 napi fogyasztást piaci áron kénytelen megfizetni.
  Ha mondjuk az MVM a 2023-24. év égi elszámoló számlájában, hasonlóan az előző évhez, az év eleji időarányos fogyasztást a fogyasztási jelleggörbének megfelelően megváltoztatná, visszafizetné a 100 ezres többletet, az is azt jelentené, hogy a fogyasztó 12 hónapig (kényszer)hitelezte az MVM-et, közvetve a magyar költségvetést. 
 3. Miután a lakossági fogyasztók számára az átlagfogyasztás erejéig a kormány egységesen kívánja biztosítani a gázártámogatást, amennyiben ebből a lakosság bármely rétege kimarad, az diszkrimináció, ami a jog szerint megengedhetetlen. 

Miután a kormány egyik legfontosabb ígérete a lakosság felé a rezsi költségek jelentős mértékű állami támogatása, megdöbbentő, hogy a gázártámogatások 2022. augusztusi mennyiségi korlátozása mellett a fogyasztók egy csoportjánál további be nem jelentett támogatás megvonást is érvényesítenek. Az államháztartás kiadásainak csökkentése felelős kormányzati magatartásnak tekinthető, de a fent leírt eljárás inkább felelőtlen, méltánytalan, tisztességtelen.

A 2023-24 évi első számláikban jelentős többletfizetést tapasztaló fogyasztók esetében három megoldás képzelhető el. 

 1. A kormány belátja, hogy ígéretétől eltérően a támogatás az egyenletes számlázást választó fogyasztók egy részéhez csak részben jutott el, s az elmaradt támogatást az MVM a soron következő számlában egy összegben biztosítja a fogyasztóknak. Amennyiben az elmaradt támogatással a következő számlák összegét csökkenti az MVM, akkor a fogyasztók a teljes támogatás biztosításáig kvázi hitelezik a költségvetést.
 2. A kormány úgy dönt, hogy az átalány fogyasztást választóknak a már biztosított támogatáson kívül nem kíván a teljes éves támogatás erejéig további összeget biztosítani, akkor ezt a döntést, az erre vonatkozó konzisztens szabályozással együtt az érintettek felé egyértelműen kommunikálni kell. 
 3. A kormány nem foglalkozik a kérdéssel. Ebben az esetben a fentebb leírtak (visszamenőleges hatályú jogalkalmazás, a 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet be nem tartása, fogyasztók diszkriminálása) miatt, egyenként, vagy csoportosan kezdeményezett jogi eljárással lehet megkísérelni a teljes éves támogatásból visszatartott hányad megszerzését. 

A meg nem kapott támogatás becslése viszonylag egyszerű: az MVM a részszámlákban pontosan meghatározta a 2022. július 31-ig kalkulált időarányos fogyasztást. A részszámlákon szereplő MJ-ban mért mennyiségek (I. és II. árkategóriába tartozók egyaránt) összegéből ki kell vonni az elszámoló számlán ugyanezen időszakra szereplő mennyiséget, s ezt az összeget meg kell szorozni a két hatósági ár (versenypiaci és I. árkategória árak) különbözetével. Az így kapott összeg jól közelíti azt a többlet árat, amit a jelleggörbe féloldalas alkalmazása idéz elő. A számítás az MVM számlákon alkalmazott további nem magyarázott módosítások miatt csak becslésnek, de jó becslésnek tekinthető. Feltételezve, hogy a rendszer algoritmusok alapján működik, számos olyan fogyasztó lehet, aki a kormányrendeletben meghatározott támogatásoknak csak egy részéhez jutott hozzá! Tíz ezer fogyasztó esetén mindössze 100.000 forint elmaradt támogatással kalkulálva 1 Mrd forintról beszélhetünk.

Bár az MVM az ügyfélszolgálatán jelentkező érintett fogyasztóknak készséggel ajánl különböző megoldásokat (részletfizetés, a 2023-24 évi első két havi átalány mennyiségének átmeneti csökkentése szerinti fizetés, más elszámolási módra pl. diktálásra való áttérés stb.) ezek mindegyike csak a meg nem kapott támogatás miatti többletfizetés elodázását jelenti. 

Véleményem szerint az egyenletes számlázás módszerét választó fogyasztók 2022-23. évi elszámoló számlájában a mennyiségi adatok közül jóformán csak az óraleolvasás adata tekinthető hitelesnek, a továbbiak manipuláltak.  A fogyasztók tiltakozása megalapozott.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet átalánydíj gázár mvm számlázás támogatás Olvasson tovább a kategóriában

Közélet

Ercse Kriszta
2024. június 14. 19:15 Közélet

Közszolgálati gyártósor lesz az NKE új tanárképző kara?

A cél az lehet, hogy a közszolgálati egyetemről kikerülő tanárok fegyelmezetten töltsék a diákok fejébe a központilag meghatározott tartalmakat.

Hajdu Miklós
2024. június 14. 17:39 Közélet

Elviheti az idei uniós pénzeink tizenötödét Magyarország migrációs büntetése

Ha tovább harcol a kormány, ugorhat az idei költségvetésbe betervezett uniós bevételek 6,7 százaléka.

Hajdu Miklós
2024. június 14. 12:50 Adat, Közélet

Rendszerszintű félreszámlálás biztosan nem volt a főpolgármester-választáson

Statisztikai eszközökkel egyértelműen kimutatható problémák nem voltak a vasárnapi szavazatszámlálás során a fővárosban.

Fontos

Jandó Zoltán
2024. június 14. 05:08 Adat, Közélet

Megmutatjuk, honnan szerezte vidéki szavazóit Magyar Péter pártja

A Fidesztől egyelőre nem tudott elcsábítani sok szavazót, a régi ellenzéki csoportosulásokat azonban minimum lefelezte a Tisza párt.

Stubnya Bence
2024. június 13. 17:03 Pénz

Több ezer gyerek nélkül maradt babavárós és csokos pár kap esélyt arra, hogy megússza a büntetést

Az érintett párok méltányossági eljárás keretében kérhetik, hogy az állam mondjon le a követeléseiről.

Trippon Mariann
2024. június 13. 16:09 Pénz

Lassan mozdulnak a nagy jegybankok, és ez az MNB mozgásterét is szűkíti

A szolgáltatások továbbra is gyors drágulása miatt csak nagyon lassan csökkentik a kamatokat a fejlett országok jegybankjai.