Hírlevél feliratkozás
Pálos Máté
2022. május 27. 04:11 Közélet, Világ

Az EU-ban csak az Orbán-kormány bánik ilyen mostohán az oktatással és egészségüggyel

Legalábbis a kormányzati struktúra szintjén, ugyanis az ötödik Orbán-kabinet önálló egészségügyi és önálló oktatási minisztérium nélkül kezdi meg munkáját. 

Az Orbán parlamenti jellemzése szerint “belevaló”, “ütőképes”, “válságálló” kormányzati struktúra egyértelműen kilóg az Európai Unió (EU) tagországainak sorából: a gazdasághoz tartozó területek és fogalmak – főleg Nagy Márton tárca gazdaságfejlesztési miniszterrel együtt – felülreprezentáltak, viszont minisztériumi szinten az előző ciklussal ellentétben már egyáltalán nem találkozunk a kormányzás társadalmi, “emberi” aspektusaival. Nemhogy nincs önálló oktatási vagy egészségügyi minisztérium, de a minisztériumok és tárca nélküli miniszterek elnevezését nézve az lehet az érzésünk, az országirányításnak egyáltalán nincs szociális dimenziója. Az EU-ban ugyanakkor nem ritka, hogy az oktatással, szociális ügyekkel – köztük a gyerekekkel, idősekkel, esélyegyenlőséggel vagy a férfiak és nők közötti egyenlőséggel – több minisztérium is kiemelten foglalkozik.

A fenti szempontokat szem előtt tartva néztük végig az EU tagországainak minisztériumait.*Egy terület magasabb szintű kormányzati képviselete önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy arányosan többet költene a kormány arra a területre, ahogy azt sem, hogy az adott kontextusban sikeresebben vagy hatékonyabban irányítja. Megjegyzendő az is, hogy egy kormányzatban a valós döntéshozatal és a nyilvános formális kormányzati struktúra akár el is térhet egymástól. Arra jutottunk, hogy jóformán nincs olyan EU-s ország Magyarországon kívül, ahol ne lenne önálló egészségügyi és oktatási minisztérium, sőt inkább az a jellemző, hogy külön van egy oktatási és külön felsőoktatási tárca, gyakran kulturális és sportminisztérium mellett. 

Elapadó emberi erőforrás

Az oktatás és az egészségügy eddig a Kásler Miklós vezette gigaminisztériumhoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozott. A minisztérium megszűnésével az egészségügy, a szociális ügyek és a közoktatás is a Pintér Sándor vezette Belügyminisztériumhoz került. Az egészségügyi államtitkár Takács Péter lesz, a szociális ügyekért felelős államtitkár marad Fülöp Attila, a közoktatási pedig Maruzsa Zoltán, utóbbi kettő tehát csak minisztériumot vált. Ezek a területek a legtöbb EU-s kormányban minisztériumi szinten vannak, nálunk mind a belügyminiszter alá tartoznak.

A kultúraszervezéssel más a helyzet. Az eddig államtitkári szinten volt, és ugyan nem önállóan, hanem a felsőoktatással, kutatással és családügyekkel együtt került az új, Csák János vezette kulturális tárcához. Fekete Péter kulturális államtitkár leköszön, helyette Hoppál Péter tér vissza a pozícióra.

A magyar oktatásszervezésen így két olyan minisztérium osztozik, aminek elsődlegesen más feladatai vannak: a belügyminisztérium és a kulturális-innovációs. Előbbihez tartozik a közoktatás, utóbbihoz a felsőoktatás, tudománypolitika és szakképzés.

A gazdátlanul maradt sportügyet szintén EU-s kontextusban meglehetősen szokatlanul a honvédelmi minisztériumhoz csapták, ahol a terület új államtitkárt is kapott Schmidt Ádám személyében.

A magyar kormányban nincs saját minisztériuma az energiaügyeknek és környezetvédelemnek sem, számos EU-s országgal ellentétben. Az új Orbán-kabinetben ezek a Palkovics László vezette Technológiai és Ipari Minisztérium feladatai közé tartoznak. Nézzük az EU-országok regnáló kormányzatainak részleteit!

EU-s gyorsmustra

Az osztrák szövetségi kormányzatban Művészetek, Kultúra, Közszféra és Sport Minisztériumának hívják a kulturális tárcát. Önálló minisztérium az oktatás, tudomány és kutatás, az egészségügyi minisztériumhoz tartoznak még a szociális ügyek és fogyasztóvédelem.

Belgium kakukktojás ebben a felsorolásban, mert a szövetségi kormánynál alig vannak oktatással kapcsolatos jogkörök, az oktatást és az iskolákat az önkormányzatok és helyi közösségek szabályozzák.

Bulgáriában az önálló Oktatási és Tudományos Minisztérium mellett külön-külön tárcát kapott a kultúra, az egészségügy és a sport is.

A ciprusi kormányban van önálló egészségügyi tárca, viszont az oktatási minisztériumhoz tartozik a kultúra, a sport és az ifjúság témája, viszont van külön kutatási-innovációs minisztérium és külön szociális jóléti tárca is.

Csehországban Oktatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium működik, emellett külön kulturális minisztérium, önálló egészségügyi, és önálló környezetvédelmi minisztérium is van.

Dániában is önmagában áll az egészségügyi minisztérium, az oktatásügy két tárcát is kapott: van Gyermekek és Oktatás Minisztérium és külön Felsőoktatás és Tudomány Minisztérium. Önálló minisztérium foglalkozik a környezetvédelemmel, és egy másik a klíma- és energiaügyekkel. Külön van szociális és munkaügyi minisztérium, a közlekedésügyi minisztérium nevében pedig a nemi egyenlőség is megjelenik. 

Észtországban önálló oktatási tárca irányítja a teljes oktatásügyet, mellette van kulturális tárca is.

Franciaország oktatási minisztériumát Nemzeti Oktatás, Ifjúság és Sportminisztériumnak hívják, a felsőoktatást és kutatást a Felsőoktatási Minisztérium szervezi. Külön van kulturális, egészségügyi és az ökológiai változással foglalkozó minisztérium is.

Görögországban az Oktatás és Élethosszig tartó tanulás Minisztériumához tartoznak a vallási ügyek, és egyben van a kulturális és sportminisztérium is.

Hollandiában a sport az egészségügyi minisztériummal van egyben, de külön van a szociális és foglalkoztatási ügyek minisztériuma. Az oktatást és kultúrát egy nagy Oktatási, Kulturális, Tudományos Minisztérium irányítja. 

Horvátországban magában áll a kultúra, az egészségügyi minisztérium, emellett van szociális ügyek és ifjúsági minisztérium is. A teljes oktatást a Tudományos, Oktatási és Sport Minisztérium irányítja. A környezet és a természetvédelem is minisztériumi szintén van jelen a kormányban. 

Írországban is két minisztérium osztozik a oktatásirányításon: egyrészt egy általános oktatási, másrészt egy felsőoktatási, továbbtanulási és kutatási tárca. Itt is megjelenik a gyermekvédelem a Gyermekügyi, Egyenlőségi, Hátránnyal élők integrációja és Ifjúsági Minisztériumban. A kulturális tárca nevében a művészet is szerepel, de oda tartozik a sport és a média is. 

A lengyel kormányban a közoktatást a Nemzeti Oktatási Minisztérium irányítja, és külön van Felsőoktatási és tudományos Minisztérium. Önmagában áll az egészségügy, külön van Család, Munka és Szociális Szervezés Minisztériuma. Külön áll az energiaügyi minisztérium, és van mellette környezetvédelmi tárca is. 

Lettországban önálló egészségügyi tárca működik, van még jóléti minisztérium, és kulturális tárca is. Az oktatást a tudományos-oktatási tárca szervezi.

Litvániában hasonló a helyzet, csak ott az oktatási minisztérium nevében a sport is helyet kapott.

Luxemburgban van kulturális tárca, és Oktatás, Gyerekek, Ifjúság Minisztérium, illetve egy Felsőoktatási Minisztérium. Saját minisztériuma van a nők és férfiak közötti egyenlőség ügyének, ahogy a környezet, klíma és fenntarthatóság témájának is. A Családügyi Minisztérium felelős a társadalmi integrációért, és külön tárcája van a sportnak.

Máltán az egészségügyi minisztérium mellett Aktív Idősödés Minisztérium is van, a kulturális tárcát Nemzeti Örökség, Művészetek és Helyi közösségek Minisztériumának hívják. Az oktatásügy viszont több feladaton osztozik az Oktatás, Sport, Ifjúság, Kutatás és Innovációs Minisztériumban. 

A német szövetségi kormányban is van egészségügyi minisztérium és oktatási minisztérium, a szociális feladatok a Családi ügyek, Szenior állampolgárok, Nők és Fiatalok Minisztériumban jelennek meg. 

Az olasz kormányban közoktatási miniszter és felsőoktatási miniszter mellett kulturális miniszter, egészségügyi miniszter, családügyi és esélyegyenlőség miniszter, ifjúságügyi miniszter és külön hátrányos helyzetűek minisztere is dolgozik.

A portugál kormányban szintén külön van oktatási és külön felsőoktatási-tudományos minisztérium, ahogy egészségügyi is. 

A román kormányban az oktatásnak, egészségügynek, kultúrának, kutatásnak, a sportnak és energiaügyeknek is saját minisztere van, és van külön egy családi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium is. 

Spanyolországban az oktatással és tudományos élettel 3 minisztérium foglalkozik: egy oktatási-szakképzési, egy tudományos-innovációs, és egy felsőoktatási tárca. Van még Kulturális és Sport Minisztérium, Ökológiai változás és Demográfiai kihívások Minisztériuma, és emellett működik Egyenlőség Minisztérium is, aminek kiemelt feladata a nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítése. 

Svédországban egy minisztériumhoz tartozik az oktatás és kutatás, de a tárcát két miniszter vezeti megosztva, hasonlóan a szociális és egészségügyi minisztériumhoz.

Szlovákiában van kulturális minisztérium, van egészségügyi minisztérium, és van környezetvédelmi minisztérium, de az oktatás, tudomány és sport egy nagy oktatási minisztériumban van összeboronálva.

Szlovéniában az oktatási miniszter felel a tudományért és sportért,  viszont van mellette önálló kulturális és természetesen önálló egészségügyi minisztérium.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA felével hízott 12 év alatt a kormány, pedig a magyar közjogi hagyomány szerint fix minisztériumok voltakAz új kormánynak nemcsak az összetétele, hanem a szerkezete is jelentősen megváltozott, ennél csak a kormányzati struktúra 2010-es, nagyon radikális átalakítása volt alapvetőbb.

Közélet Világ Belügyminisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatás közoktatás Olvasson tovább a kategóriában

Közélet

Bucsky Péter
2022. december 4. 04:34 Közélet

A tanárok gyorséttermi bért, a sportolók havi 1,6 milliós fizetést kapnak, a magyar edzők brit szinten keresnek

Az 50 év alatti általános iskolai tanárok és óvodapedagógusok kevesebbet keresnek, mint a titkárok és titkárnők, de a legtöbb gépkezelő is jobban keres.

Pálos Máté
2022. december 1. 04:34 Közélet

Halk szavú és békés volt az egyházi iskolák tanárainak demonstrációja, mégis új helyzetet teremtett

Az egyházi iskolákkal kivételezik a kormány, de ez nem látszik a tanárok bérén

Pálos Máté
2022. november 26. 19:03 Közélet

A mai tanártüntetés előtt adott pluszpénzt a kormány az egyházi iskoláknak

Magyarázhatja a rendeletek időzítését, hogy az egyházi iskolákban dolgozó tanárok első tömeges és nyílt különdemonstrációja óta ez az első jelentős pedagógusmegmozdulás.

Fontos

Forint Ferenc
2022. december 3. 07:25 Élet, Támogatói tartalom

Lakáshitel: vége felé közeledhet a kamatemelkedés?

Végre megcsillan a fény az alagút végén, ugyanis a hitelkamatokat befolyásoló egyes pénzpiaci mutatók már csökkenésnek indultak.

Hajdu Miklós
2022. december 2. 12:11 Világ

Fagyhalálra ítélné Putyin az ukrán városlakókat, folyamatos tűz alatt tartják az oroszok a civilek energiaellátását

Fél évbe is beletelhet, mire sikerül helyreállítani az ukrán energetikai infrastruktúrát, ami folyamatos orosz támadás alatt áll.

Bucsky Péter Buzder Gábor
2022. december 2. 09:57 Pénz, Támogatói tartalom

Felével csökkenhet a ház vagy lakás rezsije energetikai felújítással

Kevesen döntenek az energetikai korszerűsítés mellett, pedig akár 60-80 százalékos energiamegtakarítást is el lehet érni vele.