Hírlevél feliratkozás
Karsai Gábor
2022. február 17. 16:23 Közélet

A hibás válságkezelés és a választási költekezés zsákutcájába kerültünk

(Karsai Gábor a GKI vezérigazgató-helyettese. Az Ekonomi a G7 véleményrovata.)

A kormánypropagandából hónapok óta ömlik a gyermekesek szja-visszatérítésének, a 13. havi nyugdíjnak, és a 25 év alattiak szja-mentességének, a kétszázezres minimálbérnek és a különféle fizetésemeléseknek a dicsérete, melyeket úgymond a sikeres magyar helyreállítás tett lehetővé.
Ugyanakkor az aggodalmak is szaporodnak, méghozzá a kormányzati oldalon is. Vajon az egyensúly romlása – az infláció és az államháztartási hiány látványos megugrása, a külső egyensúly jelentős passzívumba fordulása – nem fenyegeti-e a következő évek növekedését? Elgondolkodtató az is, hogy a forint folyamatos gyengülését a kamatemelések ellenére egyelőre csak hullámvasútra kerülése követte.

A legkeményebben a jegybank elnöke fogalmaz, aki szerint „Évtizedünk sikerének vagy kudarcának kulcsa az infláció megfékezése”, amihez pedig „a költségvetésnek vissza kell térnie az egyensúlyi pályára és a kormánynak teljes versenyképességi fordulatot kell végrehajtania”. Amíg ez nem sikerül, az MNB nem tudja segíteni a növekedést. Mint írja: „Véget ért az a kényelmes helyzet, hogy az MNB által végrehajtott alapkamat csökkentések révén a költségvetés a 2012-es kamatfordulat után évente sok százmilliárd forint kamatkiadást takarított meg”, sőt, a „sikeres válságkezelés jegybanki költségei, valamint a megugró infláció miatt emelkedő jegybanki kamatok együtt veszteségbe fordítják a jegybank korábbi nyereségét, ami évi több százmilliárd forinttal is növelheti a költségvetés kiadásait. A költségvetés arra sem számíthat, hogy az elmúlt két évben összesen több mint 11 ezer milliárd forintos jegybanki „pénzpumpa” megismétlődik, amiből több ezermilliárd adó- és állampapír-piaci többletbevételre tett szert.”

Van abban valami ironikus, hogy a jegybank elnöke mostani véleményével szöges ellentétben egy éve még a túl alacsony állami beruházási kiadásokat, és ezzel közvetve az alacsony deficitet bírálta. Miként abban is, hogy az elmúlt egy évtizedben a jegybanki nyereséget és aktivitást a saját sikerének, a veszteséget és a visszavonulást viszont tőle független jelenségnek tarja. Holott az MNB nyereségében nagy szerepe volt a forint folyamatos leértékelődésének (ami egyébként növelte a költségvetés devizaadósságának kamatterheit és az inflációt), hitelezési aktivitásában pedig a világszerte tapasztalható laza monetáris politikának, az alacsony kamatoknak, a pénzbőségnek.

Az sem magától értetődő, hogy a jegybank elnöke a nyereség MNB-alapítványokba vitelét éveken át ugyanolyan természetesnek vélte, mint most a veszteség állami megtérítését. Bár az önkritika elmaradása visszatetsző, a figyelmeztetés nagyon is reális:

a költségvetés egyensúlyát és finanszírozását valós antiinflációs harc esetén a monetáris politika nem tudja érdemben segíteni.

A kormányzat azonban ezt nem egészen így látja. A miniszterelnök gazdasági főtanácsadója egy interjúban kifejezetten úgy vélekedett, hogy a jegybanknak a magas kamatkörnyezetben ismét támogatott hiteleket kell nyújtania. Hogy miből, az nem világos, főleg, hogy a főtanácsadó szerint „ha törik, ha szakad”, el kell érni az idei évre 4,9 százalékra csökkentett GDP-arányos államháztartási deficitet.

Az eddigi gazdaságpolitika melletti kiállás és az egyensúlyi problémák bagatellizált tudomásul vétele jellemzi a pénzügyminiszter állásfoglalását is. Mint mondotta:” Az újraindítás megtörtént, 2022-2023-ban a konszolidációs lépések el fognak indulni”. A konszolidáció – egy bizonytalan helyzet megszilárdítása – politikailag jó kifejezés, mivel egyrészt a hozzáértők számára jelzi, hogy a kormány tisztában van az államháztartás sanyarú helyzetével, másrészt elég homályos ahhoz egy átlagos tévénéző számára, hogy az a választások előtt ne asszociáljon egyből a több hónapos pénzesőt követő aszályosabb időszakra.

A dodonai megfogalmazás jellemzi a Költségvetési Tanács elnökének nyilatkozatát is. Eszerint „A magyarországi válságkezelés annyiban feltétlenül más, mint az uniós országok többségéé, hogy nálunk a járvány elleni védekezés első szakaszában történt a vállalatok, és ezen keresztül a munkahelyek megmentése, míg a lakossági transzferek kiáramlása és a fogyasztás élénkítése a második szakaszban sokkal célozottabban következett be”.

Ennél lojálisabban aligha lehet arra utalni, hogy

a minden határon túlmenő, a tényleges válságkezelést időben csak követő választási osztogatásnak már nincs sok köze a helyreállításhoz.

Annak kimondása viszont már hiányzik, hogy a vállalatok megmentése sem igazi válságkezelést, hanem mindenekelőtt a kormányzathoz lojális tulajdonosi csoportok támogatását jelentette.

A járvány okozta válságból való kilábalás abban az értelemben 2021-ben valóban megtörtént, hogy a magyar gazdaság GDP-termelése meghaladta a járvány előttit. Ez kedvezőbb az EU átlagánál, de regionális összehasonlításban az adatok nem éppen a legsikeresebb válságkezelésről tanúskodnak. 2020-ban a magyar gazdasági visszaesés a régió tizenegy országa közül a harmadik legmélyebb, miközben az államháztartási hiány és az infláció a második legmagasabb volt.

Az EU múlt héten kiadott prognózisa és a részben már megjelent adatok szerint 2021-ben ugyan a magyar növekedés a régióban a harmadik-negyedik leggyorsabb lehetett, azonban az infláció és – piaci várakozási felmérések szerint – az államháztartási hiány továbbra is a második legmagasabb. Az idei évre az EU növekedési szempontból a régióban a második-harmadik helyre várja Magyarországot, 2023-ra, a választási költekezést követő évre azonban már csak az utolsó előtti helyre.

A tények az egyensúly – kormány által korábban tervezettnél és jelenleg kommunikáltnál – sokkal rosszabb alakulására utalnak. Az infláció és az államháztartási hiány látványosan megugrott, a külső egyensúly jelentős passzívumba fordult, a forint folyamatos gyengülését a kamatemelések ellenére csak hullámvasútra kerülése követte. Mindez jelentős részben a korábban gondoltnál is jobban túlhajtott keresletélénkítő gazdaságpolitikára, az ennek keretet adó gazdaságirányításra vezethető vissza.

Fontos szerepe volt azonban ebben az EU-val kiéleződött, és a transzferek visszatartásához vezető, jogállamisággal kapcsolatos konfliktusnak. A világgazdasági folyamatok magyar szempontból kedvezőtlen jelenségei, így az energia-áremelkedés és az ezzel is összefüggő cserearányromlás, a chiphiányban kicsúcsosodó, inflációt és külkereskedelmi egyenlegromlást okozó globális ellátási zavarok is rontották az egyensúlyt. De tényezője volt az egyensúlyromlásnak a jegybank is, amely még az infláció elszabadulásának veszélyét látva is fél szemmel a közelgő választásokra tekintett, és legfeljebb félszívvel szigorított monetáris politikáján. A várakozásoktól és szükségestől elmaradó kamatemelések miatt összességében a forintgyengülés évek óta tartó trendje nemcsak folytatódott (a 2020. végi 365,1 forintos euróárfolyam 2021 végére 369,0 lett), de az árfolyam erősen, mintegy 7 százalékos sávban ingadozott is.

2021 decemberében a magyar 7,4 százalékos infláció az ötödik legmagasabb volt az EU-ban. Ez a helyezés sajátos módon kedvezőbb az utóbbi években megszokott, minimum dobogós helyezésnél. (A járvány okozta válság előtt, 2020 januárjában a magyar infláció már 4,6%, az egyik legmagasabb volt az EU-ban.) Nagyon árnyalja azonban a képet, hogy míg az EU-ban decemberben az infláció mintegy felét az energiaárak emelkedése magyarázta, Magyarországon a jellemzően hatóságilag megállapított árak miatt ennek szerepe minimális volt. Az emelkedő világpiaci árak az energiaszolgáltatók hatalmas, sok száz milliárd forintos költségvetési támogatási igényében csapódnak le. Hasonló a helyzet a jellemzően ugyancsak fix arás közszolgáltatásokkal, ahol a veszteség szintén az állami támogatások iránti igényben, illetve a karbantartások és fejlesztések elmaradásában, vagyis halasztott terhekben ölt testet.

Az infláció januárban minden várakozást felülmúlóan tovább, 7,9 százalékra gyorsult. A maginfláció megugrása, a lakosság vásárlóerejének első negyedévi látványos megemelkedése, a lakossági kamatstop, a világpiaci energiaárak várhatóan tartósan magas volta mellett, a néhány terméknél bevezetett átmeneti ármaximálás aligha jelent fékező erőt. Amit pedig jelent, az félő, hogy a választások után némi pótlólagos löketet ad az áremelkedésnek. Ezért az infláció egyelőre magas marad, bár az év végén már lényegesen alacsonyabb lehet a mostaninál.

Az államháztartás 2021. évi 5001 milliárd forintos pénzforgalmi deficitje az eredeti előirányzat sokszorosa, csaknem három és félszerese. Ez a GDP mintegy 9,4 százaléka. Ráadásul ezt a hiányt is csak úgy sikerült elérni, hogy a kormány 2021 decemberében 350 milliárd forint értékű beruházás halasztásáról döntött, enélkül a deficit elérte volna a 10 százalékot.

Minden bizonnyal finanszírozási okokból halasztották el a Budapest Airport visszavásárlását. Ahhoz pedig, hogy az államadósság biztosan eleget tegyen a stabilitási törvény előírásának – miszerint a GDP-arányos államadósságnak gazdasági növekedés esetén legalább évi 0,1 százalékponttal csökkennie kell –, december végén a kormányzat 220 milliárd forint értékű állampapírt vásárolt vissza az MNB-től. A költségvetési gondok méretét mutatja egyébként az is, hogy míg a világgazdasági válság idején, 2008-ban 3,7 százalék, 2009-ben 4,6 százalék volt a GDP-arányos államháztartási deficit, 2020-ban és 2021-ben ennél sokkal nagyobb, 8,1, illetve 7,5 százalék körüli volt a hiány. Ráadásul 2020-ban sokkal nagyobb mértékben emelkedett az államadósság GDP-hez viszonyított aránya, mint 2008-2009-ben összesen, amikor a pénzügyi válság miatt a Nemzetközi Valutaalap hiteléért folyamodott Magyarország.

Az óriási összegű, idei évet terhelő, a 2022. évi költségvetési törvényben nem szereplő választási költekezés után – az inflációt és az ennek, valamint a gyorsabb béremelkedésnek és fogyasztásnak köszönhetően növekvő adóbevételeket is figyelembe véve –, az előirányzottnál mintegy 1200 milliárd forinttal nagyobb hiány várható. Ezt az energia- és más közszolgáltató cégek már említett, növekvő állami forrásigénye, a jegybank várható vesztesége nagyvonalú becsléssel 2000 milliárd forint körülire növelheti.

Emiatt a kormány tavaly év végi, 755 milliárd forint értékű kiadáscsökkentése ellenére óriási összegű többletdeficit várható.

Érdekes módon azonban a Pénzügyminisztérium tavaly év végi prognózisa a törvényileg előírt 3309 milliárd forintos 2022. évi pénzforgalmi deficitet még 100 milliárd forinttal sem növelte. Ráadásul az EU módszertana szerinti hiányt még a GDP 5,9 százalékáról 4,9 százalékára csökkentette is a kormányzat. Mindez jelentős, a választások előtt még nem publikált megszorítási elképzelésekre, feltehetőleg a lakosságot közvetlenül nem érintő beruházáscsökkentésre, illetve az EU-transzfer megelőlegezés visszafogására utal. Bár 2023-tól feltehetőleg véget ér a maastrichti kritériumok járvány miatti felfüggesztése, valószínű, hogy a 3 százalék feletti deficit szankcionálása csak fokozatos lesz, ezért komoly esélye van a most tervezettnél magasabb hiánynak.

A magyar gazdaságban az elmúlt években ismét megjelent az ikerdeficit, vagyis az államháztartás és a folyó fizetési mérleg hiányának egyidejű, egymással is összefüggő, a keresletélénkítő gazdaságpolitikához kapcsolódó romlása. 2019-ben 1 milliárd, 2020-ban 2,1 milliárd, 2021 első tizenegy hónapjában 3,7 milliárd euró deficit alakult ki, és 2021-ben az EU-transzferekkel együtt számított magyar finanszírozási képesség is negatív lehetett.

2022-ben az EU-val való megegyezés esetén nullszaldó körüli egyenleg, 2023-ban viszont már jelentős aktívum várható. (Az Európai Bíróság e heti ítélete jogszerűnek minősítette az Európai Bizottság jogállamisági rendeletének alkalmazási szabályrendszerét, így immár elkezdődhet a hivatalos jogállamisági eljárás azon tagállamokkal, így Magyarországgal szemben, amelyeknél a Bizottság az EU-pénzekkel kellően szoros összefüggésben álló jogállamisági problémákat lát. A megegyezéshez tehát elkerülhetetlennek látszik a magyar álláspont felülvizsgálata.) Ha nem jönne létre érdemi megállapodás az EU-val, csak jelentős összegű külföldi hitelfelvétellel lenne elkerülhető egy húsbavágó megszorítás. A makrogazdasági egyensúly romlása és az EU-transzferek folyósításának kérdésessé válása lényeges kormányzati korrekciókat kényszerít ki a költségvetési és monetáris politikában, és nem utolsó sorban az európai piacgazdaság elveinek érvényesítésében.

Hogy mindez mennyire lesz tartós és valóságos, még nem tudhatjuk. A külföldi hitelfelvételre Magyarország viszonylag alacsony, 10 százalék alatti GDP-arányos külföldi nettó adósságállománya ugyan lehetőséget ad, azonban az erre való tartós támaszkodás, a változtatások eladósodással való helyettesítése perspektívátlan, már középtávon is súlyos gondokat okozó stratégia lenne.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet államháztartás Európai Unió hiány infláció jogállamiság költségvetés választás Olvasson tovább a kategóriában

Közélet

Pálos Máté
2023. december 5. 11:43 Közélet

A TikTokot nem tudja betiltani a kormány, úgyhogy a telefonokat tiltaná ki az osztálytermekből

Legutóbb Nagy-Britanniában léptek az egységes tiltás irányában, de Németországban például az iskolák saját hatásköre a kérdés. Most talán fordulat készül a magyar szabályozásban.

Avatar
2023. december 4. 16:22 Közélet

Az MVM innovációja miatt ugrott meg az átalányt fizető gázfogyasztók számlája

Számos átalány fizetést/egyenletes részszámlázást választó háztartás nem érti, miért kaptak kiugró összegű számlákat a 2023-24 első hónapjaiban, miközben várható fogyasztásuk, a számláikban szereplő átalány mennyisége nem nő, esetleg még csökken is.

Váczi István
2023. december 4. 15:31 Közélet, Világ

Nem tud úgy táncolni Ukrajna, ahogy Orbán Viktor fütyül

Eddig nem volt sapka az ukránokon, de az sem számít, hogy most már van.

Fontos

Debreczeni Anna
2023. december 5. 08:48 Élet, Támogatói tartalom

Csaknem egyhavi nettó átlagkeresetet költünk magánegészségügyi ellátásra évente, pedig volna olcsóbb megoldás

Magyarországon csak a lakosság 12 százaléka rendelkezik magán egészségbiztosítással.

Váczi István
2023. december 4. 12:25 Élet, Vállalat

Egyre több szabályt hajlítanak meg a gödi akkumulátorgyár kedvéért

Nagyon meglepő lett volna az elmúlt évek folyamatai alapján, ha tényleg nem termelhetne éjszakánként a Samsung szinte folyamatosan bővített üzeme.

Mészáros R. Tamás
2023. december 4. 04:34 Vállalat, Világ

Korea is kipróbálta Matolcsy csodafegyverét, de több kárt hozott, mint hasznot

Dél-Korea 2017 után jelentősen növelte a kkv-k állami hitelezését, de az olcsó hitelek hatására romlott a vállalkozások teljesítménye.